HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường tại thị xã Từ Sơn

(BTV) Chiều 10/10, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Hạnh Chung, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn tiến hành giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường tại thị xã Từ Sơn.


Kết quả giám sát cho thấy, thời gian qua, thị xã Từ Sơn đã thực hiện nghiêm chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường; đã tuyên truyền, phổ biến kịp thời chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường tới các xã, phường, thị trấn, cơ sở sản xuất kinh doanh và nhân dân trên địa bàn. Thường xuyên tiến hành thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường. 

Trên cơ sở nhìn nhận một số hạn chế, thị xã Từ Sơn cũng kiến nghị với các cơ quan chức năng hỗ trợ các hộ gia đình, cá nhân, cơ sở sản xuất nghề truyền thống trong khu dân cư ra Khu, Cụm công nghiệp làng nghề tập trung; có giải pháp mạnh mẽ trong cưỡng chế đối với các đơn vị không chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường; tăng cường kiểm tra công tác bảo vệ môi trường đối với các dự án đầu tư do Sở Tài nguyên & Môi trường phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường;...

Kết luận buổi giám sát, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hạnh Chung biểu dương kết quả thị xã Từ Sơn đạt được trong thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường thời gian qua; ghi nhận, tiếp thu ý kiến, kiến nghị của đơn vị chuyển đến các cơ quan chức năng theo Luật định. Để thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ môi trường, yêu cầu thời gian tới, thị xã Từ Sơn cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân về bảo vệ môi trường; duy trì, phát huy trách nhiệm của Tổ vệ sinh môi trường ở các khu dân cư trong thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt; thường xuyên quan tâm tới chế độ, chính sách cho thành viên Tổ vệ sinh môi trường ở các thôn, khu phố; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường;...
Thu Hằng – Phạm Tiến

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại