Hội thảo “Phát huy giá trị hương ước trong xây dựng đời sống văn hóa cơ sở”

(BTV) Sáng 11/10, Ban Quản lý di tích tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học “Nghiên cứu di sản hương ước tỉnh Bắc Ninh và phát huy giá trị hương ước trong xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở”. Hội thảo đã thu hút gần 30 tham luận của nhà nghiên cứu Trung ương và tỉnh Bắc Ninh.


Hương ước tại các làng, xã ở Bắc Ninh xuất hiện vào khoảng thế kỷ XV. Tùy vào đặc điểm của mỗi làng, xã mà các nội dung quy định khác nhau tạo nên sự phong phú của hương ước, đặc biệt là góp phần tạo nên những nền nếp, tập quán sinh hoạt trong cộng đồng. Sau năm 1945, hương ước không được sử dụng ở các làng xã, tuy nhiên, nhiều quy định đã ăn sâu vào tâm thức của mỗi người dân. Với lịch sử hình thành và những đóng góp trong lịch sử ở các làng xã, hương ước đã trở thành một loại hình di sản có giá trị. Ngày nay, trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, tỉnh Bắc Ninh luôn coi trọng công tác xây dựng văn hóa cơ sở. Một trong những giải pháp quan trọng là kế thừa hương ước truyền thông xây dựng quy ước làng văn hóa, khu phố văn hóa. 

Tại Hội thảo, các tham luận đã bàn luận nhiều vấn đề từ: Lịch sử hình thành, phát triển của hương ước tỉnh Bắc Ninh; giá trị của các bản hương ước qua từng thời kỳ. Một số tham luận cũng đã nêu ra những hạn chế trong xây dựng và thực hiện quy ước làng, khu phố văn hóa và việc kế thừa những ưu điểm và phát huy giá trị hương ước trong xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở hiện nay. Trên cơ sở Hội thảo nhằm đưa ra giải pháp để bảo tồn, phát huy giá trị di sản hương ước trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
Trần Cường – Hải Yến

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại