Thành ủy Bắc Ninh quán triệt, triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị

(BTV) Chiều 11/10, Thành ủy Bắc Ninh tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, Kế hoạch của Tỉnh ủy, Thành ủy về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng và các quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng.


Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe Thường trực Thành ủy Bắc Ninh triển khai, quán triệt kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 35 – CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị - khóa XII về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kết luận của Ban Bí thư về tiếp tục chuẩn bị tốt nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng; Kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo tinh thần Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị.

Để cụ thể hóa Chỉ thị 35, Thành ủy Bắc Ninh đã xây dựng kế hoạch Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở bắt đầu từ tháng 1/2020, hoàn thành trước 29/2/2030; Đại hội đảng viên hoặc Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ sở, Đại hội Chi bộ cơ sở bắt đầu từ tháng 4/2020 và hoàn thành trước ngày 30/6/2020; Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố  hoàn thành trước ngày 31/8/2020. Ban Thường vụ Thành ủy chọn phường Ninh Xá, Đảng bộ Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Bắc Ninh, Chi bộ Trường THPT Hàn Thuyên tiến hành Đại hội điểm để rút kinh nghiệm chỉ đạo chung; chọn từ 10-20% tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc thực hiện thí điểm chủ trương Đại hội trực tiếp bầu Bí thư cấp ủy trong số các đồng chí trúng cử Ban Chấp hành.

Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Ninh yêu cầu các cấp ủy Đảng, tổ chức Đảng các cấp cần quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc 6 yêu cầu trong Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị; các cấp ủy thành lập các Tiểu ban giúp việc và tổ chức Đại hội, phân công các ủy viên Ban Thường vụ, cấp ủy viên chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra Chi bộ cấp dưới. Các Chi, Đảng bộ trực thuộc Thành ủy xây dựng kế hoạch cụ thể, phù hợp với thực tế của địa phương, đơn vị để lãnh đạo Đại hội đảm bảo chất lượng cao nhất. Tập trung tổ chức Đại hội Đảng theo phương châm: Kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, trước hết là vai trò người đứng đầu. 
P.Hoa - Q.Hưng

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại