Khai giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính huyện Tiên Du khóa 9

(BTV) Sáng 13/10, tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Tiên Du, Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ phối hợp với huyện ủy Tiên Du tổ chức khai giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị- hành chính hình thức vừa làm, vừa học khóa 9, năm 2019-2021.


Lớp học gồm 85 học viên là cán bộ, đảng viên các cơ quan, đơn vị phòng ban của huyện, các xã, thị trấn, Chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy; lớp học tổ chức vào thứ Bảy, Chủ Nhật với hình thức vừa làm vừa học, trong thời gian từ 2019-2021. Tham gia khoá học, các học viên được trang bị những kiến thức lý luận cơ bản về: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Hệ thống chính trị, Nhà nước pháp luật và quản lý hành chính Nhà nước; Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội; Kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân. Các học viên còn được tìm hiểu, trang bị kiến thức về tình hình nhiệm vụ địa phương tỉnh Bắc Ninh; đi nghiên cứu thực tế, cập nhật những kiến thức mới liên quan đến quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong vận dụng, thực hiện tại tỉnh.

Thông qua lớp học, các học viên sẽ được bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị - quản lý hành chính Nhà nước, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng vào sự nghiệp đổi mới của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đây cũng sẽ là cơ sở giúp học viên có thêm kiến thức, vận dụng sáng tạo lý luận vào thực tiễn công tác đạt hiệu quả.
H.Tâm – Đ.Minh

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại