Tổng kết toàn quốc 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương về đổi mới, phát triển kinh tế tập thể

(BTV) Chiều 14/10, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết toàn quốc 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Cùng dự có đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, HTX; Phó thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng; Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; đại diện các bộ, ngành Trung ương, địa phương và các HTX. Tại điểm cầu Bắc Ninh, dự Hội nghị có các đồng chí: Đào Hồng Lan, Ủy viên Dự khuyết T.Ư Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Nhường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực, Phụ trách UBND tỉnh.


Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, hoạt động khu vực kinh tế tập thể, HTX phát triển cả về số lượng và chất lượng. Toàn quốc có 22.861 HTX trong đó, có 13.856 HTX nông nghiệp, 1.183 Quỹ tín dụng nhân dân và 7.822 HTX phi nông nghiệp. Đặc biệt, trong 5 năm trở lại đây, từ khi Luật HTX năm 2012 ra đời, số lượng các HTX thành lập mới tăng nhanh với trong số 9.391 HTX, chủ yếu thuộc lĩnh vực nông nghiệp, qua đó càng khẳng định vị trí, vai trò của HTX trong tái cơ cấu nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. 

Tại Bắc Ninh, đến hết năm 2018, toàn tỉnh có 615 HTX hoạt động trên các lĩnh vực, trong đó có gần 500 HTX nông nghiệp; 54 HTX công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; còn lại là các HTX xây dựng, giao thông vận tải, thương mại - dịch vụ, HTX vệ sinh môi trường và Quỹ tín dụng nhân dân. Hoạt động của các HTX luôn bám sát chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, trở thành chỗ dựa vững chắc giúp nông dân đẩy mạnh sản xuất kinh doanh. Nhiều HTX thể hiện được vai trò quan trọng trong việc tiếp thu, hướng dẫn, tuyên truyền và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp.

Kết luận Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao sự đóng góp của khu vực kinh tế tập thể trong sự phát triển kinh tế- xã hội ở tất cả các vùng, miền trên cả nước. Yêu cầu thời gian tới, việc phát triển kinh tế tập thể phải xuất phát từ nhu cầu chính đáng của người dân, đề cao tính dân chủ, phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của các đơn vị ở từng giai đoạn đoạn và bảo đảm quyền lợi của các thành viên HTX. Các cấp, ngành, tổ chức chính trị xã hội cần nâng cao vai trò trong việc tham gia hỗ trợ cho các HTX phát triển; bổ sung, điều chỉnh kịp thời cơ sở pháp lý và tạo cơ chế ưu đãi về đất đai, vốn, thuế, đào tạo lao động. Đẩy mạnh liên kết HTX với các lực lượng kinh tế khác để giải quyết vấn đề đầu ra, đầu vào và gia nhập thị trường của các HTX. Tăng cường quản lý Nhà nước, kiểm soát chặt chẽ hoạt động của các HTX; nghiên cứu đề xuất chương trình hành động để hình thành các mô hình HTX hoạt động có hiệu quả. 

Phát biểu tại điểm cầu Bắc Ninh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đào Hồng Lan yêu cầu các ngành, địa phương nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, cùng với ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến tại Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13 của Bắc Ninh ngày 2/10 vừa qua, trên cơ sở đó,  các thành viên Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển HTX tỉnh tiếp tục quán triệt, triển khai mạnh mẽ các Nghị quyết của Trung ương và chương trình hành động của tỉnh nhằm nâng cao vai trò của kinh tế tập thể trong tái cơ cấu nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; rà soát, bổ sung kịp thời các cơ chế chính sách, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các HTX bám sát theo tinh thần của Luật HTX năm 2012; lồng ghép các nội dung phát triển kinh tế hợp tác với những chương trình hành động, đề án lớn của tỉnh và đưa nội dung định hướng, giải pháp phát triển khu vực kinh tế tập thể vào văn kiện Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. 
Quốc Hưng - Thu Hằng

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại