Công ty Điện lực Bắc Ninh tổ chức hội nghị thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt

(BTV) Để tăng số hộ không sử dụng tiền mặt trong chi trả tiền điện, sáng 15/10, Công ty Điện lực Bắc Ninh tổ chức Hội nghị chuyên đề về nội dung này.

 

Thanh toán không dùng tiền mặt mang lại nhiều tiện ích cho khách hàng như tiết kiệm thời gian, an toàn, tiện lợi, thanh toán được mọi lúc mọi nơi. Đối với ngành Điện, ngân hàng và các tổ chức trung gian sẽ cắt giảm được chi phí thuê điểm thu, nguồn nhân lực cũng như các rủi ro phát sinh. Với tính thiết thực và sự hiệu quả của việc thanh toán không dùng tiền mặt, cuối năm 2016, Chính phủ đã phê duyệt đề án “Phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2016-2020”. 

Thực hiện chủ trương này, Công ty Điện lực Bắc Ninh đã hợp tác với 8 ngân hàng và 2 tổ chức trung gian trên địa bàn tỉnh để thực hiện thu hộ tiền điện. Hiện tổng số khách hàng đã thanh toán tiền điện qua ngân hàng và tổ chức trung gian như Viettel, Bưu điện là trên 224.000, đạt 54,27% tổng số khách hàng. Tuy nhiên, tỷ lệ thu không dùng tiền mặt mới chỉ đạt hơn 11%. 

Để đạt mục tiêu hết năm nay, tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt đạt 42,85%; ngành Điện cùng các ngân hàng và tổ chức trung gian thống nhất sẽ tăng cường các giải pháp về quản lý điều hành; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa của việc không dùng tiền mặt. Phổ biến, hướng dẫn đầy đủ, kịp thời cho khách hàng, nhất là khu vực nông thôn về quy trình thủ tục, thao tác thực hiện và các biện pháp đảm bảo an toàn khi thực hiện giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt nói chung và thanh toán không dùng tiền mặt đối với việc chi trả tiền điện nói riêng.
Thanh Tùng – Đức Minh
 

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại