Hội thảo khoa học đội ngũ chính trị

(BTV) Hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 30 năm ngày Hội quốc phòng toàn dân, sáng 16/10, Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị chủ trì phối hợp với Trường Sĩ quan Chính trị tổ chức Hội thảo khoa học “Đội ngũ cán bộ chính trị với quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam”.


Báo cáo đề dẫn tại Hội thảo nhấn mạnh: Tình hình chính trị - an ninh thế giới tiếp tục có những diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nhân tố gây mất ổn định. Sự tác động mạnh mẽ, đa chiều của toàn cầu hóa và cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 làm biến đổi mọi mặt đời sống xã hội, trong đó có lĩnh vực quốc phòng , an ninh. Sự chống phá của các thế lực thù địch đẩy mạnh “diễn biến hòa bình” thúc đẩy “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” từ bên trong. Trong bối cảnh đó, yêu cầu xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh đặc biệt là vững mạnh về chính trị trở thành vấn đề cấp bách hiện nay. Trước thực tiễn này, bên cạnh việc khẳng định vai trò của đội ngũ cán bộ chính trị trong quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam suốt 75 năm qua, Hội thảo đã tập trung làm rõ những phương hướng để tiếp tục giữ vững, phát huy vai trò của cán bộ chính trị và xác định những giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chính trị các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.
T.Trung – V.Phong

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại