Thuận Thành diễn tập phòng thủ cấp xã năm 2019

(BTV) Thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng – An ninh năm 2019, trong hai ngày từ 15 và 16/9, huyện Thuận Thành đã tổ chức cuộc diễn tập chiến đấu phòng phủ cấp xã năm 2019.


Nội dung cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2019 của huyện Thuận Thành được diễn ra theo 3 giai đoạn, 7 vấn đề huấn luyện, gồm: Giai đoạn 1 chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái về quốc phòng; Giai đoạn 2 tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ; Giai đoạn 3 thực hành chiến đấu phòng thủ. Diễn tập cấp xã được tổ chức hàng năm (20%-25% trong tổng số xã), nhằm mục đích nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, điều hành của chính quyền, công tác tham mưu của cơ quan quân sự, công an và các ban, ngành, đoàn thể của xã trong mọi tình huống. Đánh giá khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương, trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng chiến đấu của lực lượng vũ trang; công tác tham mưu xử lí tình huống trong chiến đấu phòng thủ. Kết thúc cuộc diễn tập, huyện Thuận Thành đã khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác diễn tập.

Đợt diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã huyện Thuận Thành năm nay được tổ chức vào tháng 10 và tháng 11 tại 3 đơn vị: xã An Bình, xã Thanh Khương và xã Trí Quả. 
Xuân Trường – Đình Nghĩa

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại