HĐND tỉnh giám sát tại Sở Tài nguyên và Môi trường

(BTV) Chiều 16/10, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Hạnh Chung, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 – 2019 tại Sở Tài Nguyên và Môi trường.


Thời gian qua, công tác chỉ đạo về bảo vệ môi trường được ngành Tài nguyên và Môi trường tập trung đẩy mạnh. Tổ chức bộ máy quản lý Nhà nước đang từng bước được củng cố. Sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, nhân dân vào các hoạt động bảo vệ môi trường được tăng cường. Đầu tư cho công tác bảo vệ môi trường và việc xã hội hóa, huy động, khuyến khích sự tham gia của các tổ chức, cá nhân và cộng đồng được đẩy mạnh. Chất lượng các báo cáo đánh giá tác động môi trường từng bước được nâng cao. Công tác thanh tra, kiểm tra về lĩnh vực môi trường đã có những chuyển biến tích cực… Trong đó, Sở đã thẩm định và phê duyệt 604 báo cáo đánh giá tác động môi trường, 69 đề án bảo vệ môi trường; 

Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một số hạn chế: Hầu hết các làng nghề trên địa bàn tỉnh đều chưa đáp ứng được các điều kiện về bảo vệ môi trường theo quy định, môi trường tại một số làng nghề ô nhiễm nghiêm trọng, kết quả phân tích chất lượng nước, không khí tại một số làng nghề vượt Quy chuẩn Việt Nam cho phép nhiều lần.

Tại buổi làm việc, đoàn giám sát yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường làm rõ một số vấn đề liên quan đến: Một số diện tích đất nông nghiệp hiện đang bị san lấp và sử dụng sai mục đích và gây ô nhiễm môi trường; việc chi trả chế độ cho người làm công tác thu gom rác thải tại cơ sở; vấn đề chất thải rắn đổ tràn lan ra đường, trách nhiệm trong công tác quản lý; ngành đã có giải pháp gì để xử lý ô nhiễm tại khu xử lý rác tập trung và việc triển khai hệ thống rác thải mini còn phù hợp hay không?

Kết luận tại buổi giám sát, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, để hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; từng bước khắc phục tồn tại trong quản lý, ngăn ngừa và kiểm soát ô nhiễm môi trường, đưa Bắc Ninh phát triển theo hướng bền vững, đề nghị các cấp, các ngành hưởng ứng tích cực chủ đề năm 2019 “Bắc Ninh hành động vì môi trường sạch”. Trong đó, tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân về công tác môi trường. Về hỗ trợ cho các Tổ vệ sinh thôn, làng: Quan tâm đầu tư, mua sắm, sửa chữa phương tiện vận chuyển; bảo hộ lao động cho tổ thu gom rác; giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì cùng các sở, ngành, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh hỗ trợ mua BHYT cho người làm công tác thu gom rác tại các địa phương. Đối với kiến nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công thương, Sở Xây dựng, giao Văn phòng HĐND tỉnh tổng hợp, báo cáo Thường trực HĐND tỉnh, trình Tỉnh uỷ và các bộ, ngành T.Ư theo chức năng cụ thể.
Trần Cường - Hải Yến

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại