Tỉnh ủy giao ban Khối Nội chính 9 tháng đầu năm 2019

(BTV) Chiều 16/10, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban Khối Nội chính 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm. Đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì.


Dự Hội nghị có các đồng chí: Đào Hồng Lan, Ủy viên dự khuyết TU Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Nhường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực, Phụ trách UBND tỉnh; Nguyễn Hương Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh. Cùng dự còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành trong Khối Nội chính; các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy.

9 tháng đầu năm năm, cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền các cấp quán triệt kịp thời, đầy đủ các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp, vì vậy, an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Các ngành trong Khối Nội chính, các địa phương chủ động, phối hợp làm tốt công tác dự báo tình hình, kịp thời đề ra các biện pháp giải quyết các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm trong các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng của tỉnh; tỷ lệ điều tra phá án cao, kiềm chế sự gia tăng tội phạm; tội phạm liên quan tín dụng đen và mua bán ma túy được đấu tranh quyết liệt, hiệu quả; công tác đảm bảo trật tự ATGT có chuyển biến; phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn được triển khai đồng bộ. Việc thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra khắc phục tình trạng trùng lắp, chồng chéo và đạt kết quả tích cực. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư được chú trọng, nhất là việc rà soát, đôn đốc các vụ việc, đơn thư phức tạp, tồn đọng, kéo dài. Công tác phòng, chống tham nhũng được tăng cường, tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và điều hành công việc, giảm phiền hà cho tổ chức và công dân. Công tác cải cách tư pháp tiếp tục được quan tâm, triển khai toàn diện theo 4 định hướng cơ bản của Nghị quyết 49 – NQ/TW của Bộ Chính trị.

Kết luận Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến ghi nhận kết quả đạt được và yêu cầu các đơn vị trong Khối: Tiếp tục quán triệt, triển khai các văn bản của Đảng, pháp luật của Nhà nước để hoàn thành tốt kế hoạch công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp từ nay đến hết năm 2019. Tập trung vào các nội dung chính: Nâng cao vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp để thực hiện tốt các kế hoạch về đảm bảo công tác quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và đấu tranh có hiệu quả âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; tăng cường các biện pháp đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; phối hợp giải quyết tốt các điểm phức tạp về an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo; thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo an ninh mạng.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu mỗi cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát các nhiệm vụ chính trị còn lại của năm 2019 để phân công cán bộ, chiến sỹ hoàn thành tốt nhiệm vụ đã đề ra. Tổ chức đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng từ đầu nhiệm kỳ đến nay để tham mưu cấp ủy xây dựng văn kiện Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2020. Tập trung chỉ đạo xử lý thực hiện các kết luận sau thanh tra, kiểm tra và giải quyết dứt điểm những vấn đề phức tạp nổi lên về trật tự an toàn xã hội từ cơ sở, không gây bức xúc trong nhân dân. Thực hiện nghiêm việc tiếp công dân thường xuyên, định kỳ, đột xuất theo quy định, nhất là Quy định số 11 của Trung ương về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân. Tiếp tục rà soát và hoàn thiện các văn bản quản lý Nhà nước về kinh tế, xã hội; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý Nhà nước, gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp.
Xuân Trường

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại