Bản tin dự báo thời tiết đêm 17 ngày 18/10/2019

(BTV)


1.Khu vực phía Bắc tỉnh: (Yên Phong, Từ Sơn, Tiên Du, Quế Võ).
Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. 
Gió nhẹ. 
Nhiệt độ thấp nhất:    21– 230C
Nhiệt độ cao nhất  :   27 – 290C  
Độ ẩm trung bình: 78 %. 
    
2.Khu vực phía Nam tỉnh: (Thuận Thành, Gia Bình, Lương Tài).
Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. 
Gió nhẹ. 
Nhiệt độ thấp nhất:    21– 230C
Nhiệt độ cao nhất  :   27 – 290C  
Độ ẩm trung bình: 80 %. 

 3.Khu vực thành phố Bắc Ninh:
Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. 
Gió nhẹ. 
Nhiệt độ thấp nhất:    21– 230C
Nhiệt độ cao nhất  :   27 – 290C  
Độ ẩm trung bình: 78 %. 
Theo TTKTTV Bắc Ninh 

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại