Khai giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng và tương đương năm 2019

(BTV) Sáng 17/10, Sở Nội vụ phối hợp với Trường Đại học Nội vụ tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng và tương đương năm 2019.


Trong quá trình học tập, 60 học viên là lãnh đạo cấp phòng và tương đương được nghiên cứu những chuyên đề theo chương trình đào tạo, bồi dưỡng như: Kiến thức, kỹ năng quản lý và lãnh đạo chung của cấp phòng; kiến thức, kỹ năng quản lý và lãnh đạo theo lĩnh vực nội chính, kinh tế - tài chính và văn hóa – xã hội; đi thực tế, tổng hợp, ôn tập và viết đề án thu hoạch.

Chương trình đào tạo, bồi dưỡng nhằm trang bị và cập nhật cho công chức lãnh đạo cấp phòng những kiến thức chung về quản lý, lãnh đạo; bồi dưỡng và rèn luyện kỹ năng quản lý, lãnh đạo thiết yếu gắn với chức danh, yêu cầu vị trí việc làm của công chức lãnh đạo cấp phòng. Qua đó nâng cao công tác điều hành, giúp các học viên hoàn thành tốt công việc tại cơ quan, đơn vị.
Khóa học dự kiến bế giảng vào ngày  22/11/2019
Đức Minh, Thiên Thanh

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại