Phiên thứ Nhất Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Bắc Ninh lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024

(BTV) Chiều 17/10, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh đã diễn ra phiên họp thứ Nhất, Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2019-2024.


Tại phiên thứ Nhất, các đại biểu tiến hành hiệp thương cử Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký Đại hội, thông qua chương trình, nội quy, quy chế Đại hội; báo cáo kiểm điểm của Ủy ban Hội LHTN tỉnh khóa IV và báo cáo tổng hợp đóng góp ý kiến vào văn kiện Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2014- 2019.

Đại hội tiến hành thảo luận với 03 diễn đàn: Thanh niên chung tay xây dựng Bắc Ninh văn minh – hiện đại – xanh – sạch – đẹp; thanh niên sáng tạo khởi nghiệp; thanh niên xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Các đại biểu đã hiệp thương thống nhất cử 42 đại biểu vào Ủy ban Hội LHTN tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2019- 2024. Đồng chí Nguyễn Nhân Chinh, Chủ tịch Ủy ban Hội LHTN tỉnh khóa IV tái cử chức danh Chủ tịch Ủy ban Hội LHTN tỉnh khóa V. Đồng thời hiệp thương cử 12 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019- 2024.

Theo kế hoạch, phiên chính thức Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bắc Ninh lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 – 2024, sẽ được diễn ra vào sáng mai, tại Trung tâm văn hóa Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh.
Vũ Tuyển, Tiến Thật

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại