Bản tin dự báo thời tiết đêm 18 ngày 19/10/2019

(BTV)


1.Khu vực phía Bắc tỉnh: (Yên Phong, Từ Sơn, Tiên Du, Quế Võ).
Mây thay đổi đến ít mây, đêm không mưa. Ngày trời hửng nắng.
Gió nhẹ. 
Nhiệt độ thấp nhất:    22– 240C
Nhiệt độ cao nhất  :   29 – 310C  
Độ ẩm trung bình: 72 %. 
    
2.Khu vực phía Nam tỉnh: (Thuận Thành, Gia Bình, Lương Tài).
Mây thay đổi đến ít mây, đêm không mưa. Ngày trời hửng nắng. 
Gió nhẹ. 
Nhiệt độ thấp nhất:    22– 240C
Nhiệt độ cao nhất  :   29 – 310C  
Độ ẩm trung bình: 75 %. 

 3.Khu vực thành phố Bắc Ninh:
Mây thay đổi đến ít mây, đêm không mưa. Ngày trời hửng nắng. 
Gió nhẹ. 
Nhiệt độ thấp nhất:    22– 240C
Nhiệt độ cao nhất  :   29 – 310C  
Độ ẩm trung bình: 72 %. 
Theo TTKTTV Bắc Ninh

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại