Tiểu ban Văn kiện báo cáo tiến độ xây dựng Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh

(BTV) Sáng 21/10, đồng chí Nguyễn Tiến Nhường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực, Phụ trách UBND tỉnh chủ trì Hội nghị nghe Tổ giúp việc Tiểu ban Văn kiện về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng chính quyền báo cáo tiến độ xây dựng Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025.


Tại Hội nghị, Tổ giúp việc Tiểu ban Văn kiện về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng chính quyền báo cáo tiến độ triển khai các nội dung liên quan xây dựng Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đảm bảo theo đúng kế hoạch đề ra. Các thành viên Tổ giúp việc Tiểu ban Văn kiện tham gia trao đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến về Dự thảo Văn kiện, tập trung vào các nội dung chính: Chủ đề Đại hội; những thành tựu nổi bật sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020; kết quả của các sở, ngành, đơn vị, địa phương; kết cấu Văn kiện; đánh giá bài học kinh nghiệm; số liệu thống kê các ngành, lĩnh vực… 

Phó Chủ tịch Thường trực, Phụ trách UBND tỉnh Nguyễn Tiến Nhường ghi nhận Tổ giúp việc Tiểu ban Văn kiện nỗ lực, tập trung hoàn thành bước đầu Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; đề nghị các thành viên Tổ giúp việc nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu tại Hội nghị, tiếp tục tập trung nghiên cứu, đề xuất, đóng góp vào Dự thảo để Tổ giúp việc tổng hợp, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong thời gian tới theo quy định.
Tân Trung - Văn Phong

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại