Tỉnh ủy thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

(BTV)) Sáng 22/10, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Đồng chí Nguyễn Hữu Quất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự, chỉ đạo. Đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên Dự khuyết T.Ư Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy trực tiếp truyền đạt nội dung.


Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Hương Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Tiến Nhường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực, Phụ trách UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Trưởng, Phó các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố và đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh.  

Tại Hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đào Hồng Lan đã truyền đạt kết quả Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XII. Theo đó, Hội nghị diễn ra từ ngày 07 – 12/10 tại Hà Nội; Ban Chấp hành T.Ư Đảng đã thảo luận, cho ý kiến về các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng: Dự thảo Báo cáo Chính trị và Dự thảo Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII. Ban Chấp hành Trung ương Đảng giao Bộ Chính trị, căn cứ ý kiến thảo luận của Trung ương, Báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị, chỉ đạo tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo các văn kiện trên để triển khai các bước tiếp theo.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng tán thành trình Đại hội XIII của Đảng cho giữ Điều lệ Đảng hiện hành (không bổ sung, sửa đổi); giao Bộ Chính trị chỉ đạo nghiên cứu, tiếp thu ý kiến Trung ương và góp ý của các cấp uỷ, tổ chức Đảng để điều chỉnh bằng các quy định, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Dịp này, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bầu bổ sung 4 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XII; xem xét, quyết định thi hành kỷ luật đối với một số cán bộ cao cấp. 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất, phát huy những kết quả quan trọng, toàn diện đã đạt được; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Quất đánh giá cao tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, tích cực tham gia nghiên cứu, học tập của các đại biểu. Đề nghị trong tháng 10, các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt để thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; chuẩn bị các nội dung, điều kiện để tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 11 đến cán bộ, đảng viên; đặc biệt chuẩn bị tốt việc xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết. Tập trung tuyên truyền, quán triệt thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ 13 của Đảng; Kế hoạch 101 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Nhấn mạnh, Yên Phong là địa phương được tỉnh lựa chọn tổ chức Đại hội điểm của tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu Huyện ủy cần tập trung lãnh chỉ đạo, chuẩn bị tốt các điều kiện để 50% số Chi, Đảng bộ trên địa bàn hoàn thành công tác tổ chức Đại hội trong tháng 01/2020; tập trung chỉ đạo các đơn vị còn lại hoàn thành trong tháng 2. Qua đó sẵn sàng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Yên Phong vào đầu Quý II/2020. Trên cơ sở các báo cáo tại Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XII, đề nghị các Đảng bộ trên địa bàn tỉnh tập trung chỉ đạo, xây dựng hoàn chỉnh văn kiện.  Đây là những tư liệu quan trọng để các Đảng bộ nghiên cứu, liên hệ vận dụng vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Đảng bộ mình. Cấp ủy các cấp rà soát việc thực hiện các nhiệm vụ còn lại của năm 2019; các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ 19, Đại hội Đảng bộ các cấp, trên cơ sở đó đề ra giải pháp thiết thực phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng chỉnh đốn Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra. 

Việc học tập, tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII góp phần quan trọng đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, tạo khí thế mới trong toàn Đảng bộ, thúc đẩy hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và những năm tiếp theo. 
Đức Minh, Thiên Thanh

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại