Nâng cao hiệu quả phục vụ của hệ thống thư viện công cộng

(BTV) Sáng 24/10, Thư viện tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Xác định nhu cầu, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả phục vụ của hệ thống thư viện công cộng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh”.


Hội thảo nhận được gần 30 tham luận tập trung đánh giá thực trạng của hệ thống thư viện cơ sở; công tác quản lý Nhà nước đối với nâng cao hiệu quả phục vụ của hệ thống thư viện công cộng; đánh giá các mô hình thư viện phù hợp với nhu cầu của bạn đọc để thu hút bạn đọc đến với thư viện được thân thiện hơn…Đưa ra một số giải pháp điển hình như: Tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách quản lý và đầu tư của Nhà nước cho hệ thống thư viện từ tỉnh đến cơ sở; nâng cao trình độ đội ngũ người làm thư viện và xây dựng đội ngũ cộng tác viên; tăng cường phát triển vốn tài liệu; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động phục vụ bạn đọc tại thư viện…

Thông qua Hội thảo nhằm đánh giá chính xác thực trạng của hệ thống thư viện cơ sở trên địa bàn tỉnh và nhu cầu đọc sách, cũng như những tác động của công nghệ mạng với văn hóa đọc. Từ đó, đưa ra một số giải pháp, mô hình hoạt động để nâng cao năng lực phục vụ của các thư viện cơ sở trong toàn hệ thống, tạo sự hấp dẫn để thu hút đông đảo bạn đọc đến sử dụng, khai thác tài liệu của thư viện, góp phần đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập, tiến tới một xã hội thông minh, văn minh hiện đại hòa nhập với thời kỳ công nghệ 4.0.
Thu Hằng – Phạm Tiến

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại