Thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVIII

(BTV) Chiều 24/10, Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đồng chí Nguyễn Hạnh Chung, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự.


Được sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh, Ban Văn hóa - Xã hội tiến hành thẩm tra các nội dung 3 Tờ trình: Phê duyệt đề án mua sắm trang thiết bị hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến 3 cấp trên địa bàn tỉnh; Sử dụng nguồn ngân sách của tỉnh phân bổ cho Sở Thông tin và Truyền thông mua sắm trang thiết bị hệ thống đài truyền thanh cơ sở; Điều chỉnh nguồn vốn ngân sách địa phương bố trí trong dự toán ngân sách năm 2019 ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội.

Tại Hội nghị, các đại biểu nhất trí với các nội dung báo cáo, Tờ trình, đồng thời, trao đổi, thảo luận làm rõ một số nội dung liên quan đến việc triển khai cho cán bộ cấp xã sử dụng các trang thiết bị truyền hình trực tuyến; phân bổ thiết bị tới các địa phương; danh mục mua sắm các thiết bị truyền thanh cơ sở; tiến độ thực hiện mua sắm các trang thiết bị truyền thanh cơ sở; có chế độ đào tạo bồi dưỡng đối với đối tượng sử dụng các thiết bị để nâng cao hiệu quả sử dụng đồng thời lường trước các sự cố trong quá trình sử dụng các thiết bị. Đối với Tờ trình về: Điều chỉnh nguồn vốn ngân sách địa phương bố trí trong dự toán ngân sách năm 2019 ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội cần kiểm tra hiệu quả sử dụng nguồn vốn cho vay ủy thác qua Ngân hàng chính sách xã hội; phương án thu hồi vốn đảm bảo thời gian quy định…

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu, Ban Văn hoá - Xã hội đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến của các đại biểu bổ sung, hoàn thiện dự thảo các báo cáo, Tờ trình để Ban xây dựng báo cáo thẩm tra, giúp HĐND tỉnh có căn cứ xem xét, đưa ra các quyết sách phù hợp tại Kỳ họp thứ 14.
Trần Cường – Hải Yến

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại