Bản tin dự báo thời tiết đêm 26 ngày 27 tháng 10 năm 2019

(BTV)


1.Khu vực phía bắc tỉnh:(Yên Phong, Từ Sơn, Tiên Du, Quế Võ).
Nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng.
Gió đông bắc cấp 2.Đêm và sáng trời lạnh.
Nhiệt độ thấp nhất:22– 240C
Nhiệt độ cao nhất :  29 –310C  
Độ ẩm trung bình: 82 %.

2.Khu vực phía nam tỉnh:(Thuận Thành, Gia Bình, Lương Tài).
Nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng.
Gió đông bắc cấp 2. Đêm và sáng trời lạnh.
Nhiệt độ thấp nhất:    22– 240C
Nhiệt độ cao nhất :   29 – 310C  
Độ ẩm trung bình: 84 %.

3.Khu vực thành phố Bắc Ninh:
Nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng.
Gió đông bắc cấp 2. Đêm và sáng trời lạnh.
Nhiệt độ thấp nhất:    22– 240C
Nhiệt độ cao nhất :   29 – 310C  
Độ ẩm trung bình: 82 %.

 
Theo TTKTTV  tỉnh

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại