Bản tin dự báo thời tiết đêm 28 ngày 29/10/2019

(BTV)


1.Khu vực phía Bắc tỉnh: (Yên Phong, Từ Sơn, Tiên Du, Quế Võ).
Nhiều mây, đêm  có mưa nhỏ. Trưa chiều mai có nắng nhẹ.
Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. 
Nhiệt độ thấp nhất:    19 – 210C. Đêm và sáng trời rét.
Nhiệt độ cao nhất  :   21 – 230C  
Độ ẩm trung bình: 80 %. 
    
2.Khu vực phía Nam tỉnh: (Thuận Thành, Gia Bình, Lương Tài).
Nhiều mây, đêm  có mưa nhỏ. Trưa chiều mai có nắng nhẹ.
Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. 
Nhiệt độ thấp nhất:    19 – 210C. Đêm và sáng trời rét.
Nhiệt độ cao nhất  :   21 – 230C  
Độ ẩm trung bình: 82 %. 

 3.Khu vực thành phố Bắc Ninh:
Nhiều mây, đêm  có mưa nhỏ. Trưa chiều mai có nắng nhẹ.
Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. 
Nhiệt độ thấp nhất:    19 – 210C.Đêm và sáng trời rét.
Nhiệt độ cao nhất  :   21 – 230C  
Độ ẩm trung bình: 80 %. 
Theo TTKTTV Bắc Ninh

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại