Các địa phương sơ tuyển công dân sẵn sàng nhập ngũ năm 2020

(BTV) Chuẩn bị quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2020, hiện nay, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS)tỉnh đang chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố tiến hành sơ tuyển công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ tại cấp xã, phường, thị trấn trên địa bàn.


Các địa phương thực hiện sơ tuyển thống nhất theo 5 nội dung (sơ tuyển về sức khỏe, chính trị đạo đức, văn hóa, tuổi đời, đối tượng tạm miễn, tạm hoãn theo Luật Nghĩa vụ quân sự). Thực hành sơ tuyển theo 2 bước: Sơ tuyển trực tiếp về sức khỏe và sơ tuyển các nội dung còn lại. Các xã, phường, thị trấn đã thành lập Tổ kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự, Ban CHQS cấp huyện phối hợp với Trung tâm Y tế, Bệnh viện Đa khoa tổ chức tập huấn cho cán bộ Trạm y tế và Ban CHQS xã, phường, thị trấn; phân công cán bộ, nhân viên trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, giúp đỡ cơ sở thực hiện nhiệm vụ. Ban sơ tuyển xã, phường, thị trấn xác định tốt trách nhiệm, điều hành chặt chẽ, đánh giá phân loại sức khỏe chính xác, khách quan.

Trong thời gian tới, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp tiếp tục chỉ đạo các xã, phường, thị trấn còn lại nhanh chóng tiến hành sơ tuyển công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, tập trung chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền vận động và phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị trong công tác tuyển quân, chỉ đạo tổ chức các hoạt động tuyên truyền sâu rộng Luật Nghĩa vụ quân sự, giáo dục truyền thống dân tộc, truyền thống quê hương, nhằm động viên, khích lệ tinh thần công dân lên khám tuyển tại huyện đạt kết quả cao nhất, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển quân năm 2020./.
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại