Bản tin dự báo thời tiết đêm 29 ngày 30/10/2019

(BTV)

1.Khu vực phía Bắc tỉnh:(Yên Phong, Từ Sơn, Tiên Du, Quế Võ).
Nhiều mây, đêm không mưa, ngày trời nắng.
Gió đông Bắc cấp 2 -3.
Nhiệt độ thấp nhất:18– 20. Đêm và sáng trời rét.
Nhiệt độ cao nhất :  28 –280C  
Độ ẩm trung bình: 70 %.

2.Khu vực phía Nam tỉnh:(Thuận Thành, Gia Bình, Lương Tài).
Nhiều mây, đêm  không mưa, ngày trời nắng.
GióĐông Bắc cấp 2 -3. 
Nhiệt độ thấp nhất:   18 – 20. Đêm và sáng trời rét.
Nhiệt độ cao nhất :   28 – 28C  
Độ ẩm trung bình: 72 %. 


3.Khu vực thành phố Bắc Ninh:
Nhiều mây, đêm  không mưa, ngày trời nắng.
Gió đông Bắc cấp 2 -3. 
Nhiệt độ thấp nhất:   18 – 20. Đêm và sáng trời rét.
Nhiệt độ cao nhất :   28 – 28C 
Độ ẩm trung bình: 70 %. 
Theo TTKTTV Bắc Ninh

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại