Huyện Yên Phong thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

(BTV) Sáng 30/10, Huyện ủy Yên Phong tổ chức thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho các cán bộ chủ chốt của huyện.


Tại Hội nghị, các đại biểu được lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông tin, triển khai nhữngnội dung cốt lõi, trọng tâm kết quả Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XII vừa được thông qua tại Hà Nội gồm những vấn đề trọng tâm như: Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2019; dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2020, Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020 và Kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm 2020 - 2022. Báo cáo những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 10 khoá XII đến Hội nghị Trung ương 11 khoá XII; Báo cáo công tác tài chính Đảng năm 2018. Cũng như việc bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XII; xem xét, thi hành kỷ luật một số trường hợp vi phạm.

Ngay sau học tập, quán triệt, Huyện ủy Yên Phong chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng, cơ quan, đơn vị, đoàn thể, địa phương xây dựng kế hoạch, chương trình thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIItại cơ sở.
Đài Phát thanh Yên Phong

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại