Bản tin dự báo thời tiết đêm 31/10 ngày 01/11/2019

(BTV)


1.Khu vực phía Bắc tỉnh: (Yên Phong, Từ Sơn, Tiên Du, Quế Võ).
Nhiều mây có mưa, mưa rào.
Gió Đông cấp 2. 
Nhiệt độ thấp nhất:   18 – 200C. Đêm và sáng trời rét.
Nhiệt độ cao nhất  :   23 – 250C  
Độ ẩm trung bình: 76 %. 
    
2.Khu vực phía Nam tỉnh: (Thuận Thành, Gia Bình, Lương Tài).
Nhiều mây có mưa, mưa rào.
Gió Đông cấp 2. 
Nhiệt độ thấp nhất:   18 – 200C. Đêm và sáng trời rét.
Nhiệt độ cao nhất  :   23 – 250C  
Độ ẩm trung bình: 78 %. 

 3.Khu vực thành phố Bắc Ninh:
Nhiều mây có mưa, mưa rào.
Gió Đông cấp 2. 
Nhiệt độ thấp nhất:   18 – 200C. Đêm và sáng trời rét.
Nhiệt độ cao nhất  :   23 – 250C  
Độ ẩm trung bình: 76 %. 
Theo TTKTTV Bắc Ninh

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại