Thành lập Ban Chỉ đạo bảo vệ, chăm sóc trẻ em tỉnh Bắc Ninh

(BTV) Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký ban hành Quyết định số 266 về việc thành lập Ban Chỉ đạo bảo vệ, chăm sóc trẻ em tỉnh Bắc Ninh. Ban Chỉ đạo bảo vệ, chăm sóc trẻ em tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng Ban; các thành viên là Phó Giám đốc các sở, ngành chức năng của tỉnh.


Ban Chỉ đạo bảo vệ, chăm sóc trẻ em tỉnh có trách nhiệm giúp UBND tỉnh chỉ đạo, triển khai các hoạt động phối hợp liên ngành để tổ chức thực hiện các mục tiêu, chương trình, kế hoạch hàng năm về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, chương trình hành động vì trẻ em tỉnh Bắc Ninh. Thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; Trưởng Ban Chỉ đạo phê duyệt Quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên của Ban Chỉ đạo. Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo bảo vệ, chăm sóc trẻ em tỉnh đặt tại Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; được sử dụng con dấu của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội. Chủ tịch UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành lập nhóm công tác liên ngành thực hiện chương trình “Bảo vệ, chăm sóc trẻ em tỉnh Bắc Ninh”. 
H.Yến - T.Cường
 


 

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại