Toàn tỉnh vận động Quỹ “Vì người nghèo” được hơn 10,7 tỷ đồng

(BTV) Theo Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh, hưởng ứng Tháng cao điểm vì người nghèo năm 2019 do Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam phát động, đến ngày 31/10, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo tỉnh” đã vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp ủng hộ và đăng ký được hơn 10,7 tỷ đồng.


Đến thời điểm này, cấp tỉnh đã vận động đăng ký ủng hộ được hơn 5 tỷ đồng (trong đó hơn 3 tỷ đồng đã được các tổ chức, cá nhân chuyển về tài khoản Quỹ); cấp huyện được gần 2,3 tỷ đồng và cấp xã được hơn 3,5 tỷ đồng. Năm 2019, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện và kêu gọi các tổ chức kinh tế, xã hội và nhân dân trong, ngoài tỉnh với tấm lòng tương thân, tương ái tích cực tham gia cuộc vận động bằng nhiều hình thức như: Cán bộ, công chức, viên chức ủng hộ 1 ngày lương, các tổ chức, doanh nghiệp trích quỹ phúc lợi mỗi đơn vị ủng hộ 1 ngôi nhà Đại đoàn kết… Năm 2018, tỉnh Bắc Ninh đã vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” đạt hơn 14 tỷ đồng. Từ nguồn Quỹ này, đã hỗ trợ xây dựng 420 nhà Đại đoàn kết cho người nghèo, tặng hàng trăm suất học bổng cho con em hộ nghèo. Theo Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo tỉnh” nguồn Quỹ “Vì người nghèo” năm 2019 thu được sẽ tập trung vào hỗ trợ người nghèo xây dựng 463 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo với mức hỗ trợ của tỉnh là 65 triệu đồng/nhà.
P.Hoa – Q.Hưng

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại