Hội nghị trực tuyến triển khai Cổng dịch vụ công quốc gia

(BTV) Sáng 01/11, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Cổng dịch vụ công quốc gia (Cổng DVCQG). Đồng chí Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chủ trì Hội nghị. Tại điểm cầu Bắc Ninh, đồng chí Nguyễn Tiến Nhường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực, Phụ trách UBND tỉnh dự và chủ trì.


Cổng DVCQG bao gồm các hợp phần dùng chung, chia sẻ cho các bộ, ngành, địa phương: Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; hệ thống phản ánh, kiến nghị; bộ câu hỏi/trả lời; nền tảng xác thực; nền tảng thanh toán. Nhiệm vụ của các bộ, ngành, địa phương sẽ tiến hành rà soát, chuẩn hóa dữ liệu thủ tục hành chính; tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng DVCQG; kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu, theo dõi tình hình kết quả giải quyết thủ tục hành chính; tiếp nhận phản ảnh, xử lý kiến nghị. Dự kiến Cổng DVCQG sẽ đưa vào hoạt động chính thức vào cuối tháng 11/2019.

Phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu tỉnh Bắc Ninh, Phó Chủ tịch Thường trực, Phụ trách UBND tỉnh Nguyễn Tiến Nhường đề nghị: Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Trung tâm Hành chính công tỉnh và cấp huyện, bộ phận một cửa các cấp trong tỉnh tập trung nghiên cứu tài liệu hướng dẫn, sử dụng Cổng DVCQG để khi tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến của tỉnh vào Cổng DVCQG đảm bảo đúng lộ trình, quy định; giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì chỉ đạo, rà soát, chuẩn hóa dữ liệu dịch vụ công trực tuyến, phối hợp với Sở Nội vụ nghiên cứu, giao chỉ tiêu cụ thể thực hiện dịch vụ công trực tuyến và đề xuất nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chấm điểm về thực hiện cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị; Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, chuẩn bị các điều kiện kỹ thuật tích hợp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng DVCQG, kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, kinh doanh …từ đó, đóng góp tích cực vào nhiệm vụ công tác cải cách hành chính, phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh và cả nước. 
Tân Trung – Văn Phong

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại