Khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ Hội Nông dân

(BTV) Sáng 04/11, Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh khai giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ Hội Nông dân.


Tham gia lớp Bồi dưỡng có 75 học viên, là cán bộ chủ chốt của Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Trong gần 01 tháng, các học viên sẽ được giảng viên truyền đạt, trao đổi 25 nội dung chuyên đề về: Lịch sử phong trào nông dân và Hội Nông dân; đổi mới nội dung phương thức hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; công tác tuyên truyền của Hội Nông dân Việt Nam; các kỹ năng trong việc quản lý, vận hành tổ chức Hội; nghiên cứu thực tế tại các mô hình tiêu biểu… 
 
Thông qua lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội nhằm trang bị các kỹ năng cần thiết giúp đội ngũ cán bộ Hội các cấp hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, đáp ứng những đòi hỏi ngày càng cao của người cán bộ Hội Nông dân trong giai đoạn hiện nay. Đây cũng là việc làm cụ thể, thiết thực trong triển khai, thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Ba, Trung ương Hội khóa VII về xây dựng tổ chức Hội Nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh.
Vũ Tuyển, Tiến Thật

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại