Đánh giá kết quả thu chi ngân sách 10 tháng và nhiệm vụ 2 tháng cuối năm

(BTV) Chiều 04/11, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thu, chi ngân sách 10 tháng, nhiệm vụ 2 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Nguyễn Tiến Nhường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực, Phụ trách UBND tỉnh chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hương Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan của tỉnh.

 

10 tháng đầu năm nay, mặc dù bối cảnh kinh tế gặp nhiều khó khăn, song, bằng các giải pháp quyết liệt, đồng bộ, nên số thu ngân sách của Bắc Ninh đạt cao. Tổng thu trên địa bàn là gần 26 nghìn tỷ đồng, bằng 95% dự toán cả năm. Trong đó, thu nội địa là 20 nghìn 831 tỉ đồng, 99% dự toán, thu hải quan đạt 5 nghìn 136 tỉ đồng, bằng 82% dự toán. Về chi ngân sách địa phương, đến ngày 31/10, đạt gần 14 nghìn tỉ đồng, bằng 78,5% dự toán. Trong đó, chi đầu tư phát triển đạt 7 nghìn 881 tỉ đồng, bằng 140% dự toán năm, chi thường xuyên là gần 6 nghìn tỉ đồng, bằng 64% dự toán.

Dự báo cả năm 2019, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt 29 nghìn 218 tỉ đồng, vượt 7% so với dự toán. Trong đó, thu hải quan là 6 nghìn 250 tỉ đồng, đạt kế hoạch đề ra, thu nội địa là 22 nghìn 968 tỉ đồng, vượt 9 % so với dự toán. Đối với dự toán chi ngân sách địa phương, số vốn đầu tư phát triển chưa giải ngân của năm 2019 vẫn còn trên 2 nghìn tỉ đồng, chi thường xuyên còn trên 3.600 tỉ đồng. Trong đó, còn dư tại ngân sách cấp tỉnh chưa phân bổ chi tiết đến đơn vị sử dụng là 1 nghìn 544 tỉ đồng, dư tại các đơn vị của tỉnh và các huyện, xã là trên 2 nghìn tỉ đồng.

Kết luận Hội nghị, về công tác thu, Phó Chủ tịch Thường trực, Phụ trách UBND tỉnh Nguyễn Tiến Nhường đề nghị tập thể cơ quan Thuế tiếp tục nỗ lực cao hơn nữa trong những tháng cuối năm để đạt kết quả thu cao nhất. Đối với công tác chi, theo tỉ lệ cả năm 2019 hiện đạt thấp, nhất là xây dựng cơ bản, bình quân mới đạt 65% dự toán cả năm. Yêu cầu các ngành, địa phương, chủ đầu tư thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, sớm hoàn thiện hồ sơ, thủ tục thanh toán nguồn vốn đã được phân bổ. Từ nay đến 30/11, nếu không chi hết sẽ điều chuyển vốn trong nội bộ chủ đầu tư và địa phương sang các dự án có nhu cầu. Sau ngày 30/11, nếu không đạt sẽ điều chuyển sang các dự án khác (ngoài chủ đầu tư, ngoài địa phương). Chậm nhất ngày 15/12 phải hoàn thành. Đối với chi thường xuyên, cần phân khai sớm, nhất là chi cho công tác bảo vệ môi trường và triển khai đề án xây dựng thành phố thông minh.
Đối với dự toán thu – chi năm 2020, Phó Chủ tịch Thường trực, Phụ trách UBND tỉnh giao cho các ngành, đơn vị liên quan xem xét, xây dựng phương án, giải pháp tạo nguồn thu đảm bảo chi cho công tác đầu tư, phát triển của địa phương.
Phi Trường, Chu Oánh
 

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại