HĐND tỉnh giám sát hoạt động Viện Kiểm sát nhân dân cấp huyện

(BTV) Thực hiện chương trình giám sát đã được Thường trực HĐND tỉnh thông qua, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã tổ chức Đoàn giám sát về công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp của Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp trên địa bàn tỉnh.


Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh tiến hành giám sát về công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp tại Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Gia Bình, Lương Tài, thị xã Từ Sơn và VKSND huyện Tiên Du. Thời gian qua, VKSND các huyện, thị xã đã thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm đề ra. Công tác phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án cơ bản được thực hiện thường xuyên, kịp thời, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ chính trị của địa phương; chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong giai đoạn truy tố được nâng cao, đảm bảo có căn cứ và đúng quy định pháp luật. Công tác cải cách tư pháp được thực hiện và có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao vai trò, năng lực của kiểm sát viên, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong tình hình mới. 

Tại buổi giám sát, các thành viên trong Đoàn tập trung làm rõ một số vấn đề như: Việc thực hiện quyền công tố và kiểm sát xét xử vụ án hình sự; việc tiếp nhận giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo; đánh giá một số vụ án bị sửa, hủy do lỗi của kiểm sát viên; công tác phối hợp trong việc xét xử lưu động các vụ án, khó khăn trong công tác giám định ...

Qua giám sát, Đoàn đánh giá cao những kết quả đạt được và đề nghị thời gian tới, VKSND các huyện, thị xã tiếp tục quán triệt, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản của Trung ương và của tỉnh liên quan đến công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; tăng cường thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, góp phần ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng tội phạm. Quan tâm tới việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên có bản lĩnh, có tinh thần trách nhiệm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm./.
Bá Trung – Trang Dung

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại