Bản tin dự báo thời tiết đêm 05 ngày 06/11/2019

(BTV)

 

1.Khu vực phía Bắc tỉnh: (Yên Phong, Từ Sơn, Tiên Du, Quế Võ).
Ít đến quang mây, đêm  không mưa, ngày nắng hanh.
Gió nhẹ.
Nhiệt độ thấp nhất:   18 – 200C 
Nhiệt độ cao nhất  :   29 – 310C  
Độ ẩm trung bình: 68 %. 
    
2.Khu vực phía Nam tỉnh: (Thuận Thành, Gia Bình, Lương Tài).
Ít đến quang mây, đêm  không mưa, ngày nắng hanh.
Gió nhẹ.
Nhiệt độ thấp nhất:   18 – 200C 
Nhiệt độ cao nhất  :   29 – 310C  
Độ ẩm trung bình: 70 %. 

 3.Khu vực thành phố Bắc Ninh:
Ít đến quang mây, đêm  không mưa, ngày nắng hanh.
Gió nhẹ.
Nhiệt độ thấp nhất:   18 – 200C 
Nhiệt độ cao nhất  :   29 – 310C  
Độ ẩm trung bình: 68 %. 
Theo TTKTTV Bắc Ninh

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại