Bản tin dự báo thời tiết đêm 12 ngày 13/3/2019

(BTV)

 

1.Khu vực phía Bắc tỉnh: (Yên Phong, Từ Sơn, Tiên Du, Quế Võ).
Ít mây, không mưa, trưa chiều  trời nắng.
Gió nhẹ.
Nhiệt độ thấp nhất từ:  19 – 210C 
Nhiệt độ cao nhất từ:  25 – 270C. 
Độ ẩm trung bình: 68%.

2.Khu vực phía Nam tỉnh: (Thuận Thành, Gia Bình, Lương Tài).
Ít mây, không mưa, trưa chiều  trời nắng.
Gió nhẹ.
Nhiệt độ thấp nhất từ:  19 – 210C 
Nhiệt độ cao nhất từ:  25 – 270C. 
Độ ẩm trung bình: 68%.

3.Khu vực thành phố Bắc Ninh:
Ít mây, không mưa, trưa chiều  trời nắng.
Gió nhẹ.
Nhiệt độ thấp nhất từ:  19 – 210C 
Nhiệt độ cao nhất từ:  25 – 270C. 
Độ ẩm trung bình: 68%.
Theo TTKTTV Bắc Ninh

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại