Kết quả khảo sát mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công năm 2019

(BTV) Sáng 05/11, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh tổ chức Hội thảo “Giới thiệu kết quả nghiên cứu và khảo sát mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công năm 2019”.


Các nội dung tập trung khảo sát, đánh giá bao gồm: Mức độ hài lòng của người dân về dịch vụ giáo dục, cơ sở vật chất, môi trường giáo dục, hoạt động giáo dục, kết quả giáo dục của nhà trường và những chỉ tiêu khác.

Kết quả khảo sát cho thấy, Chỉ số hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục Mầm non, Tiểu học, THCS là cao. Trong đó, mức độ hài lòng và rất hài lòng cấp Mầm non đạt 61%; cấp Tiểu học đạt 56% và cấp THCS đạt 70,7%. Bình quân mức độ hài lòng và rất hài lòng trên địa bàn tỉnh đạt 60,7%; địa phương đạt mức độ hài lòng cao nhất là huyện Yên Phong 74%; huyện Tiên Du 67%. 

Việc khảo sát mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công là cơ sở, tiền đề quan trọng để ngành Giáo dục và Đào tạo tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm; đồng thời triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ tại các cơ sở giáo dục trong những năm tiếp theo.
Đức Minh - Thiên Thanh

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại