Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giám sát tại Bắc Ninh

(BTV) Sáng 05/11, Đoàn công tác Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam có buổi giám sát tại Bắc Ninh về thực hiện chính sách pháp luật khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Đồng chí Nguyễn Tiến Nhường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực, Phụ trách UBND tỉnh tiếp và làm việc với Đoàn.


Thời gian qua, công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn toàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Các hoạt động về bảo vệ môi trường được các cấp, ngành và tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp quan tâm, hướng ứng. Tỉnh đã hoàn thành điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016 – 2020; thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả và bền vững các nguồn tài nguyên. Chủ động triển khai các hoạt động xây dựng năng lực dự báo, cảnh báo, chủ động phòng tránh, hạn chế thấp nhất những thiệt hại do biến đổi khí hậu, thiên tai gây ra. Hiện tỉnh đã đầu tư lắp đặt 30 trạm quan trắc môi trường tự động, liên tục; ra quyết định cấp 24 giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường. Toàn tỉnh thẩm định và phê duyệt 574 báo cáo đánh giá tác động đối với các dự án đầu tư. 

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung thảo luận, trao đổi các vấn đề liên quan đến việc lập quy hoạch phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường; tình hình bộ máy nhân lực làm công tác quản lý môi trường địa phương. Đề nghị sửa đổi, bổ sung các Luật liên quan đến bảo vệ môi trường nhằm tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện; nghiên cứu, ban hành Luật về biến đổi khí hậu để có cơ sở pháp lý triển khai thực hiện và hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương để công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường đạt hiệu quả. 

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực, Phụ trách UBND tỉnh Nguyễn Tiến Nhường khẳng định, cùng với phát triển kinh tế, tỉnh Bắc Ninh luôn quan tâm đến công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, nhất là vấn đề rác thải sinh hoạt, nước thải làng nghề, Cụm công nghiệp. Ưu tiên đầu tư kinh phí thường xuyên cho công tác bảo vệ môi trường; xây dựng Đề án tổng thể bảo vệ môi trường giai đoạn 2019 – 2025 và thực hiện lộ trình xây dựng các Nhà máy đốt rác phát điện công nghệ cao. Tuy nhiên, vấn đề ô nhiễm môi trường làng nghề vẫn còn nhiều vướng mắc; việc xử lý rác thải, nước thải, khí thải chưa được triệt để. Thời gian tới, Bắc Ninh quyết tâm hành động vì môi trường sạch; phấn đấu 100% rác thải sinh hoạt, rác thải công nghiệp, y tế, trường học được thu gom, xử lý an toàn. 

Đoàn giám sát đánh giá cao công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường của tỉnh; tiếp thu những kiến nghị của tỉnh để trình cấp có thẩm quyền xem xét, bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, phù hợp với thực tiễn. 
Tân Trung - Văn Phong

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại