Bản tin dự báo thời tiết đêm 06 ngày 07 tháng 11 năm 2019

(BTV)


1.Khu vực phía Bắc tỉnh:(Yên Phong, Từ Sơn, Tiên Du, Quế Võ).
Ít đến quang mây, đêm không mưa, ngày nắng hanh.
Gió nhẹ.
Nhiệt độ thấp nhất:18– 200C
Nhiệt độ cao nhất :  27 –290C  
Độ ẩm trung bình: 68 %.

2.Khu vực phía Nam tỉnh:(Thuận Thành, Gia Bình, Lương Tài).
Ít đến quang mây, đêm  không mưa, ngày nắng hanh.
Gió nhẹ.
Nhiệt độ thấp nhất:18 – 200C
Nhiệt độ cao nhất :  27 – 290C  
Độ ẩm trung bình: 70 %.

3.Khu vực thành phố Bắc Ninh:
Ít đến quang mây, đêm  không mưa, ngày nắng hanh.
Gió nhẹ.
Nhiệt độ thấp nhất:18 – 200C
Nhiệt độ cao nhất :  27 – 290C  
Độ ẩm trung bình: 68 %.

 
Theo TTKTTV tỉnh

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại