Tập huấn nghiệp vụ cấp giấy phép và đăng ký tạm trú lao động người nước ngoài

(BTV) Trong 2 ngày 6/11 đến 7/11, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Công an tỉnh tập huấn nghiệp vụ cho 400 doanh nghiệp sử dụng lao động người nước ngoài trên địa bàn tỉnh về quy định cấp giấy phép lao động và đăng ký tạm trú cho lao động người nước ngoài.


Tính đến tháng 9/2019, toàn tỉnh có 1.400 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp phép gồm: 900 doanh nghiệp trong các khu công nghiệp và 500 doanh nghiệp ngoài các khu công nghiệp, đang sử dụng hơn 6.000 lao động là người nước ngoài. Số lao động nước ngoài chủ yếu đăng ký tạm trú ở thành phố Bắc Ninh (chiếm trên 80%), số lao động nước ngoài chủ yếu là lao động Hàn Quốc, Trung Quốc - Đài Loan, Nhật Bản. Chủ yếu làm ở các vị trí Nhà quản lý, Giám đốc điều hành và chuyên gia. Nhìn chung đến nay các doanh nghiệp thực hiện tương đối tốt các quy định cơ bản của pháp luật về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. 

Tại buổi tập huấn các doanh nghiệp có sử dụng lao đông người nước ngoài được phổ biến quy chế phối hợp quản lý người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh. Trong đó, phân rõ trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan đến công tác quản lý người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh và các doanh nghiệp, tổ chức, nhà thầu, hộ, cá nhân có sử dụng lạo động người nước ngoài đang làm việc trên địa bàn tỉnh.  Những quy định của pháp luật liên quan đến lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, hướng dẫn trình tự, thủ tục, hồ sơ cấp giấy phép lao động, đáp ứng được nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc của các doanh nghiệp, tổ chức, nhà thầu… các quy định của pháp luật về tuyển dụng, quản lý và sử dụng lao động là người nước ngoài làm việc tại tỉnh, các quy định về quản lý, cấp phép, sử dụng lao động nước ngoài;  các quyền và nghĩa vụ người sử dụng và lao động nước ngoài hiểu được quyền lợi và nghĩa vụ của họ theo đúng quy định. 
Chu Oánh – Bá Phúc

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại