Hội nghị trực tuyến về tổng điều tra dân số và nhà ở

(BTV) Chiều 13/3, Ban Chỉ đạo T.Ư về Tổng điều tra (TĐT) dân số và nhà ở năm 2019 đã tổ chức Hội nghị trực tuyến với 775 điểm cầu trong toàn quốc nhằm tình đánh giá tình hình phát triển dân số và nhà cả nước và phục vụ xây dựng chiến lược và các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng BCĐ T.Ư chủ trì Hội nghị. Tại điểm cầu Bắc Ninh, đồng chí Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị. Tham dự có các đơn vị thành viên trong BCĐ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 của tỉnh.


Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ nhấn mạnh: Đây là cuộc TĐT thứ 5 của Việt Nam kể từ khi thành lập nước, và có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển của đất nước trong giai đoạn tới. Theo đó, Tổng điều tra dân số và nhà ở được thực hiện vào thời điểm 0 giờ ngày 01/4 - 25/4/2019 nhằm thu thập các thông tin cơ bản về dân số và nhà ở để phân tích và dự thảo báo cáo tình hình phát triển dân số và nhà ở trên phạm vi cả nước và mỗi địa phương; phục vụ xây dựng chiến lược và các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030. Cung cấp thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp Quốc gia về dân số. Đối tượng điều tra là người Việt Nam thường trú trên lãnh trên lãnh thổ nước Việt Nam tính đến thời điểm điều tra; người Việt Nam được cơ quan có thẩm quyền cho phép xuất cảnh ra nước ngoài trong thời hạn quy định; điều tra nhà ở của hộ dân cư,.... 

Nội dung điều tra bao gồm thông tin chung về dân số; tình trạng di cư; trình độ học vấn và trình độ chuyên môn kỹ thuật; tình trạng khuyết tật; tình trạng hôn nhân; mức độ sinh, chết và phát triển dân số; tình hình đăng ký khai sinh của trẻ em; tình hình lao động - việc làm; thực trạng về nhà ở; điều kiện sinh hoạt cơ bản của hộ dân cư. Nét mới trong thu thập thông tin năm nay là được cải tiến với ba hình thức: Phiếu điện tử trên thiết bị điện tử di động, phiếu trực tuyến trên internet và phiếu giấy.  

Với ý nghĩa quan trọng đó, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng BCĐ T.Ư Vương Đình Huệ yêu cầu: Các địa phương tập trung vào công tác triển khai, chuẩn bị; làm tốt công tác tập huấn nghiệp vụ, rà soát lại công tác chuẩn bị hạ tầng công nghệ thông tin, công tác đảm bảo an toàn cho cuộc TĐT, cũng như việc chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cho các thành viên BCĐ.

Tại Bắc Ninh, đã thành lập BCĐ từ cấp tỉnh đến các xã; ban hành các văn bản chỉ đạo, quản lí thực hiện TĐT; tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ, hoàn thành việc vẽ 126 sơ đồ nền xã/phường/thị trấn, phân chia hơn 3.000 địa bàn điều tra, lập bảng kê được hơn 400 nghìn hộ và 1 triệu 345 nghìn nhân khẩu, tuyển chọn gần 1.700 Điều tra viên và 129 Tổ trưởng, đưa vào hoạt động trang webs điều hành tại địa chỉ danso2019.gso.gov.vn. Đồng thời, BCĐ tỉnh cũng đẩy mạnh công tác truyền thông, in ấn các tài liệu tuyên truyền về cuộc TĐT.
Phi Trường, Tân Trung

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại