Hội nghị trực tuyến công tác Mặt trận năm 2019

(BTV) Sáng 13/3, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác Mặt trận năm 2019. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, chủ trì Hội nghị..


Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị thời gian tới, Ủy ban MTTQ các địa phương cần tập trung chuẩn bị chu đáo về nội dung, điều kiện để tổ chức Đại hội MTTQ các cấp theo Chỉ thị số 17, Thông tri số 28 bảo đảm tiến độ, chất lượng. Địa phương nào khó khăn, báo cáo ngay với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh để có hướng chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức phương pháp tuyên truyền, vận động nhân dân, nâng cao nhận thức của nhân dân về vai trò, trách nhiệm, quyền hạn trong thực hiện quy chế dân chủ, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và tham gia các phong trào thi đua yêu nước do mặt trận chủ trì và phát động, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Năm 2018, Ủy ban MTTQ các cấp đã tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, bám sát sự lãnh đạo của Đảng, chương trình hành động của MTTQ Việt Nam, về cơ bản, 5 chương trình công tác đã đạt được kết quả khá toàn diện. Trong năm, kết quả nổi bật trọng công tác mặt trận đạt được ở 6 nội dung. Công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội MTTQ các cấp được triển khai chủ động. Công tác tham mưu cho Đảng ngày càng có chiều sâu. Công tác phối hợp với các cơ quan Nhà nước ngày càng chặt chẽ, hiệu quả. Công tác hiệp thương phối hợp thống nhất hành động với các tổ chức thành viên ngày càng hiệu quả, rõ nội dung.

Năm 2019 là năm MTTQ Việt Nam đặt ra trách nhiệm, quyết tâm, quyết liệt rất lớn đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, đóng góp thiết thực hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội của đất nước. Để đạt được kết quả tổng thể công tác Mặt trận năm sau cao hơn năm trước và việc tổ chức Đại hội phải thành công và để lại dấu ấn, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam xác định tập trung ưu tiên trong chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện trong hệ thống 6 nhiệm vụ trọng tâm, gồm 29 nội dung và đề ra 9 giải pháp cơ bản để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đó.

Tại Hội nghị, các đại biểu tại các điểm cầu đã tham gia tích cực thảo luận, góp ý về những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện công tác Mặt trận; tổ chức bộ máy; góp ý sửa đổi các điều khoản, điều lệ, quy định của Mặt trận.... Đề ra những hướng dẫn về công tác thông tin tuyên truyền của MTTQ Việt Nam năm 2019; công tác Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, chính quyền năm 2019; trọng tâm công tác phong trào năm 2019; công tác tôn giáo năm 2019. 
Chu Oánh - Mai Quế

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại