Khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính năm 2019

(BTV) Sáng 07/11, Sở Nội vụ phối hợp với Trường Đại học Nội vụ Hà Nội khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính cho công chức thuộc các sở, ban, ngành của tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố.


Tham dự lớp tập huấn, 95 học viên là công chức, viên chức đơn vị sự nghiệp thuộc các sở, ban, ngành của tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố được trang bị, cập nhật những kiến thức cần thiết về quản lý Nhà nước, nâng cao kỹ năng thực thi công việc và hoàn thiện các khả năng, phương pháp xử lý các tình huống quản lý Nhà nước trong thực tiễn công việc. Góp phần nâng cao trình độ, năng lực công tác, cải tiến tác phong, lề lối làm việc, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, từng bước củng cố, xây dựng nền hành chính Nhà nước dân chủ, hiện đại, chất lượng, hiệu quả. Đây cũng là căn cứ để tiêu chuẩn hóa và đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, công chức và là điều kiện cần thiết để thi nâng ngạch chuyên viên chính và tương đương.

Theo kế hoạch, lớp bồi dưỡng sẽ diễn ra từ ngày 07/11 – 22/12/2019.
Thu Hằng – Phạm Tiến

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại