HĐND tỉnh giám sát tại Sở Nội Vụ và Tỉnh Đoàn

Trong hai ngày 13 và 14/3, Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh tiếp tục chương trình giám sát tình hình thực hiện Luật Thanh niên tại Sở Nội Vụ và Tỉnh Đoàn Bắc Ninh. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Hạnh Chung, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.


Là cơ quan được giao nhiệm vụ tham mưu quản lý Nhà nước về thanh niên, Sở Nội vụ đã triển khai có hiệu quả các quy định, cơ chế, chính sách đối với thanh niên trên địa bàn tỉnh, đảm bảo quyền và nghĩa vụ của thanh niên được thực hiện nghiêm túc. Sở đã chủ trì 06 nội dung liên quan đến xây dựng chính sách phát hiện, bồi dưỡng đào tạo tài năng trẻ; tổ chức các lớp đào tạo tin học, ngoại ngữ, nâng cao kỹ năng giao tiếp, ứng xử văn hóa công sở cho đoàn viên, công chức, viên chức trẻ…Tại buổi giám sát, các thành viên Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh đã trao đổi, làm rõ hơn những nội dung liên quan đến trách nhiệm của Sở trong công tác quản lý Nhà nước đối với thanh niên, chỉ ra những kết quả đạt được và tồn tại, hạn chế cần khắc phục thời gian tới.

Giám sát tại Tỉnh Đoàn, Ban Văn hóa – Xã hội đã nghe báo cáo tình hình thực hiện Luật Thanh niên và báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý đối với việc sửa đổi Luật Thanh niên. Thông qua các hoạt động quản lý Nhà nước và phong trào thanh niên, các cơ chế, chính sách về phát triển thanh niên được triển khai có hiệu quả. Công tác tư vấn, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm đạt nhiều kết quả tích cực. Việc hỗ trợ thanh niên vay vốn phát triển kinh tế, dư nợ vốn vay thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội đạt 115,7 tỷ đồng; hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp với số tiền  gần 20 tỷ đồng theo Nghị quyết 104 của HĐND tỉnh…

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hạnh Chung  ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Sở Nội Vụ, Tỉnh Đoàn trong việc tham mưu và triển khai Luật Thanh niên trên địa bàn tỉnh. Đề nghị Sở Nội vụ, Tỉnh Đoàn cần quan tâm đến 3 vấn đề của thanh niên Bắc Ninh trong thời kỳ hội nhập, đó là: Giao lưu, mở rộng hợp tác với thanh niên quốc tế, hướng đến thanh niên toàn cầu; thanh niên với môi trường sống và đặc biệt là giải quyết những vấn đề đặt ra đối với lực lượng thanh niên nông thôn. 

Các ý kiến đề xuất, kiến nghị của đơn vị được đoàn giám sát tiếp thu và tổng hợp, trình cơ quan có thẩm quyền xem xét./.
Bá Trung – Trang Dung
 

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại