Cập nhật chuyên đề Công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng hiện nay

(BTV) Chiều 09/11, lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ nguồn quy hoạch tỉnh Bắc Ninh năm 2019 được đại diện Ban Tổ chức Trung ương trực tiếp truyền đạt chuyên đề Công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng hiện nay. Dự có các đồng chí: Nguyễn Hữu Quất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đào Hồng Lan, Ủy viên Dự khuyết T.Ư Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Hương Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Tiến Nhường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực, Phụ trách UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.


Các đại biểu đã được đại diện Ban Tổ chức Trung ương trình bày những nội dung cơ bản và những điểm quan trọng trong Quy định số 126 của Bộ Chính trị “Một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng” áp dụng đối với cơ quan, tổ chức trong toàn hệ thống chính trị; gồm 06 Chương, 25 Điều, với các nội dung chính như việc xem xét, kết nạp người vào Đảng; việc xem xét người vào cấp ủy, làm cán bộ chủ chốt và làm việc ở cơ quan, bộ phận, vị trí trọng yếu, cơ mật; kết nạp vào Đảng và bố trí sử dụng cán bộ, đảng viên có vấn đề về chính trị; việc ra nước ngoài, quan hệ với cá nhân, tổ chức nước ngoài; tổ chức thực hiện. 

Nhiệm vụ của bảo vệ chính trị nội bộ trước hết là bảo vệ Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, bảo vệ Hiến pháp và pháp luật Nhà nước, bảo vệ cán bộ, đảng viên, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên. Chủ động, kịp thời đấu tranh ngăn chặn và xử lý nghiêm những trường hợp cán bộ, đảng viên vi phạm tiêu chuẩn chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước.

Chuyên đề góp phần đề cao trách nhiệm của các đồng chí cán bộ nguồn quy hoạch trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ, đặc biệt là công tác quản lý cán bộ, đảng viên. Thực hiện tốt phương châm của công tác bảo vệ chính trị nội bộ lấy phòng ngừa là chính. Gắn công tác bảo vệ chính trị nội bộ với công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là công tác xây dựng Đảng về tổ chức, cán bộ trong giai đoạn hiện nay; đòi hỏi đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ chính trị nội bộ phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, không ngừng phấn đấu, rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực công tác, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Đức Minh - Thiên Thanh

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại