Ký kết giao ước thi đua Khối quản lý Nhà nước về kinh tế, kỹ thuật

(BTV) Sáng 15/3, tại Sở Công thương, Khối các sở, ban ngành tham mưu và quản lý Nhà nước về kinh tế, kỹ thuật tổ chức ký giao ước thi đua năm 2019.


Khối thi đua các sở, ban ngành tham mưu và quản lý Nhà nước về kinh tế, kỹ thuật gồm 12 sở, ngành, đơn vị do Sở Công thương làm Trưởng Khối năm 2019. Tại  lễ ký giao ước, các đơn vị trong khối đã thống nhất 6 nội dung thi đua với những nhiệm vụ trọng tâm: Tích cực, chủ động tham mưu kịp thời cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh các chủ trương, cơ chế, chính sách để điều hành, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; thực hiện tốt nhiệm vụ công tác quản lý Nhà nước thuộc lĩnh vực của các sở, ban, ngành. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của tỉnh, của đất nước; thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2019 “Bắc Ninh hành động vì môi trường sạch”; đẩy mạnh phong trào thi đua học tập, nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, nghiên cứu tham mưu kịp thời cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh xây dựng các chương trình, đề tài, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan, của ngành. Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; tăng cường quản lý Nhà nước theo ngành, lĩnh vực. Phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, gắn với việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về tăng cương xây dựng, chỉnh đốn Đảng, bằng những phong trào, hoạt động phù hợp mang lại hiệu quả thiết thực. 
P.Hoa – Q.Hưng

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại