Tỉnh ủy triển khai công tác tổ chức cán bộ

(BTV) Sáng 08/11, dưới dự chủ trì của đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác cán bộ, bầu bổ sung 2 Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX nhiệm kỳ 2015 – 2020.


Tại Hội nghị, sau khi nghe Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng thông báo ý kiến của Ban Bí thư về việc đồng ý đồng chí Nguyễn Hương Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thôi giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021, giới thiệu để bầu chức Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2015 – 2020 và đồng ý giới thiệu đồng chí Nguyễn Quốc Chung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế ngân sách - HĐND tỉnh để bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2016 – 2021; Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tiến hành bỏ phiếu kín để bầu chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020 đối với đồng chí Nguyễn Hương Giang và đồng chí Nguyễn Quốc Chung.

Theo quy định, sau khi hoàn tất quy trình bầu Phó Bí thư Tỉnh ủy và được Ban Bí thư phê chuẩn; HDND tỉnh sẽ bầu các chức danh Chủ tịch UBND tỉnh và Chủ tịch HĐND tỉnh theo luật định. Dự kiến, phiên họp bất thường của HĐND tỉnh để kiện toàn các chức danh này sẽ được tổ chức vào ngày 14/11 tới.
Thanh Tùng - Tân Trung

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại