Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh quán triệt Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp

Sáng 09/11, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tới các Chi, Đảng bộ trực thuộc Khối.


Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe quán triệt, triển khai nội dung Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 101 của Tỉnh ủy về Đại hội Đảng các cấp và Kế hoạch Đại hội Đảng bộ Khối và các Chi, Đảng bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2020 – 2025; hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 35 và một số hướng dẫn của tỉnh về Đại hội Đảng các cấp, hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại hàng năm đối với tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Sau Hội nghị, các đại biểu nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các nội dung đã được triển khai; tập trung nghiên cứu, thảo luận, làm rõ các nội dung của Chỉ thị số 35 và Kế hoạch số 101 của Tỉnh ủy gắn với tình hình thực tế của đơn vị; nêu những khó khăn, giải pháp trong quá trình triển khai thực hiện; tổ chức quán triệt và xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện ở Chi, Đảng bộ và tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện để báo cáo cho cấp ủy cấp trên.
Thu Hằng – Phạm Tiến

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại