Bản tin dự báo thời tiết đêm 12 ngày 13 tháng 11 năm 2019

(BTV)


1.Khu vực phía Bắc tỉnh:(Yên Phong, Từ Sơn, Tiên Du, Quế Võ).
Nhiều mây, đêm không mưa. Ngày có mưa, mưa rào.
Gió đông bắc cấp 2 -3.  Đêm và sáng trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất:17– 190C
Nhiệt độ cao nhất :  24 –260C  
Độ ẩm trung bình: 83 %.

2.Khu vực phía Nam tỉnh:(Thuận Thành, Gia Bình, Lương Tài).
Nhiều mây, đêm không mưa. Ngày có mưa, mưa rào.
Gió đông bắc cấp 2 -3. Đêm và sáng trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất:  17 – 190C
Nhiệt độ cao nhất :  24 – 260C  
Độ ẩm trung bình: 85 %. 

3.Khu vực thành phố Bắc Ninh:
Nhiều mây, đêm không mưa. Ngày có mưa, mưa rào.
Gió đông bắc cấp 2 -3. Đêm và sáng trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất:  17 – 190C
Nhiệt độ cao nhất :  24 – 260C  
Độ ẩm trung bình: 83 %. 
Theo TTKTTV tỉnh

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại