Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Thành tiếp xúc cử tri xã Việt Đoàn, huyện Tiên Du

(BTV) Sáng 12/11, đồng chí Nguyễn Hữu Thành, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng Tổ đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Tiên Du và đại biểu HĐND huyện Tiên Du tiếp xúc cử tri xã Việt Đoàn.


Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Việt Đoàn được đại biểu HĐND tỉnh, huyện Tiên Du thông báo kết quả kỳ họp thứ 13, 14 của HĐND tỉnh; kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, huyện Tiên Du năm 2019; phương hướng nhiệm vụ năm 2020 và dự kiến thời gian, chương trình, nội dung của kỳ họp thường lệ cuối năm 2019, HĐND tỉnh, huyện Tiên Du khóa XVIII. 

Vui mừng, phấn khởi trước những thành quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, huyện Tiên Du trong năm 2019, đồng thời nhất trí cao với dự kiến, nội dung chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm của HĐND tỉnh, huyện Tiên Du. Cử tri xã Việt Đoàn đã kiến nghị với các cơ quan chức năng của tỉnh, huyện quan tâm xem xét, giải quyết một số vấn đề như: Tiếp tục quan tâm đầu tư, đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống đường giao thông, nhà văn hóa thôn, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới; tăng cường chính sách hỗ trợ cho nông nghiệp; có các giải pháp, biện pháp xử lý rác thải sinh hoạt nông thôn và có những cơ chế, chính sách hỗ trợ phụ cấp đối với cán bộ đảm nhiệm các chức vụ đoàn thể, dân số và quan tâm chế độ tới các gia đình chính sách trên địa bàn…

Phát biểu với cử tri xã Việt Đoàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Thành ghi nhận, tiếp thu, đồng thời trao đổi, làm rõ một số vấn đề cử tri quan tâm và giao các cơ quan có thẩm quyền của tỉnh, huyện Tiên Du và xã Việt Đoàn xem xét, giải quyết trong thời gian tới. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Thành thông tin kết quả về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thời gian qua và đề nghị địa phương tiếp tục triển khai, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Xuân Trang, Đài Phát thanh Tiên Du

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại