Bản tin dự báo thời tiết đêm 13 ngày 14 tháng 11 năm 2019

(BTV)


1.Khu vực phía Bắc tỉnh:(Yên Phong, Từ Sơn, Tiên Du, Quế Võ).
Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào nhẹ vài nơi. 
Gió đông bắc cấp 3.Trời trở rét.
Nhiệt độ thấp nhất:18– 200C
Nhiệt độ cao nhất :  23 –250C  
Độ ẩm trung bình: 83 %.
 
2.Khu vực phía Bam tỉnh:(Thuận Thành, Gia Bình, Lương Tài).
Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào nhẹ vài nơi. 
Gió đông bắc cấp 3. Trời trở rét.
Nhiệt độ thấp nhất:  18– 200C
Nhiệt độ cao nhất :  23 – 250C  
Độ ẩm trung bình: 85 %. 
 
3.Khu vực thành phố Bắc Ninh:
Nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa, mưa rào nhẹ. 
Gió đông bắc cấp 3. Trời trở rét.
Nhiệt độ thấp nhất:  18– 200C
Nhiệt độ cao nhất :  23 – 250C  
Độ ẩm trung bình: 83 %. 
 
Theo TTKTTV tỉnh

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại