Bản tin dự báo thời tiết đêm 21 ngày 22/3/ 2019

(BTV)

 

1.Khu vực phía Bắc tỉnh: (Yên Phong, Từ Sơn, Tiên Du, Quế Võ).
Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng.
Gió nhẹ.
Nhiệt độ thấp nhất từ:  24 – 260C 
Nhiệt độ cao nhất từ:  30 – 320C. 
Độ ẩm trung bình: 83%.

2.Khu vực phía Nam tỉnh: (Thuận Thành, Gia Bình, Lương Tài).
Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng.
Gió nhẹ.
Nhiệt độ thấp nhất từ:  24 – 260C 
Nhiệt độ cao nhất từ:  30 – 320C. 
Độ ẩm trung bình: 85%.

3.Khu vực thành phố Bắc Ninh:
Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng.
Gió nhẹ.
Nhiệt độ thấp nhất từ:  24 – 260C 
Nhiệt độ cao nhất từ:  30 – 320C. 
Độ ẩm trung bình: 83%.
Theo TTKTTV Bắc Ninh

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại