UBND tỉnh đánh giá tiến độ thực hiện dự án đường gom Quốc lộ 1A

(BTV) Sáng 21/3, UBND tỉnh tổ chức họp, đánh giá tiến độ thực hiện hạng mục đường gom – dự án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Quốc lộ (QL) 1, đoạn Hà Nội – Bắc Giang theo hình thức BOT. Dự và chủ trì buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Tiến Nhường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; các sở, ngành, đơn vị liên quan và 3 địa phương có dự án đi qua gồm: thành phố Bắc Ninh, huyện Tiên Du và thị xã Từ Sơn.


Đến nay, đoạn qua huyện Tiên Du: UBND huyện đã bàn giao gần 2 km cho đơn vị chủ đầu tư; Công ty BOT đã chuyển kinh phí giải phóng mặt bằng (GPMB) để huyện tiến hành chi trả bồi thường cho các hộ dân. Đoạn qua thành phố Bắc Ninh, nhà đầu tư đã tiến hành trích đo bản đồ địa chính đường gom; nhận bàn giao mốc giới tại thực địa; thống kê quy chủ, xác định chủ sử dụng đất, loại đất để tiến hành thu hồi theo đúng quy trình, thủ tục; rà soát phần diện tích đất giao thông, thủy lợi để bàn giao cho nhà đầu tư. Về đoạn qua thị xã Từ Sơn, UBND thị xã đã thành lập Hội đồng GPMB; ra thông báo thu hồi đất với tổng diện tích thu hồi đợt 1 khoảng hơn 31 nghìn m2.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tiến Nhường nghiêm túc phê bình sự phối hợp giữa đơn vị BOT và các đơn vị liên quan chưa thường xuyên, quyết liệt khiến tiến độ GPMB và thi công còn chậm. Đề nghị các bên cần phối hợp chặt chẽ; giao Sở Giao thông vận tải là đơn vị đặc trách thay UBND tỉnh chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc và quyết định những vấn đề trong thẩm quyền; kiểm điểm tiến độ hàng tuần để báo cáo UBND tỉnh. Huyện Tiên Du động viên, tuyên truyền các hộ dân còn lại nhận đền bù và kết thúc vào ngày 31/3; thành phố Bắc Ninh và thị xã Từ Sơn tập trung vận động người dân, phấn đấu 30/6 giải quyết tất cả các vướng mắc, tồn đọng; có tiến độ báo cáo chi tiết. Riêng thị xã Từ Sơn trong quá trình thực hiện cần quan tâm đến vấn đề tái định cư. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị 3 địa phương rà soát kế hoạch sử dụng đất, chậm nhất ngày 27/3 báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp trình UBND tỉnh. Về vấn đề ATGT, đề nghị từ nay đến 30/3 cần thực hiện xong công tác rà soát điểm dừng, đỗ và những biển báo sai để tổ chức cuộc họp mời Tổng cục Đường bộ và Công ty BOT làm việc trực tiếp. Liên quan đến các kiến nghị, đề xuất của các địa phương, đơn vị; yêu cầu Công ty BOT nghiêm túc tiếp thu, thực hiện. Đồng chí khẳng định, sẽ có văn bản phê bình và công khai trên truyền hình đối với các đơn vị không nghiêm túc thực hiện theo kết luận.
Đức Minh – Thiên Thanh  

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại