Tọa đàm “Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên”

(BTV) Chiều 15/11, tại Học viện Ngân hàng – Phân viện Bắc Ninh, Khối thi đua các trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp trên địa bàn tỉnh tổ chức Tọa đàm “Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên” các trường trong khối”


Những năm qua, công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, truyền thống văn hóa cho thế hệ trẻ đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, gia đình, nhà trường và toàn xã hội quan tâm với nhiều hình thức phong phú đa dạng. Từ đó, xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương tiêu biểu trong lao động, học tập, nghiên cứu, rèn luyện, trưởng thành trên các lĩnh vực. Tuy nhiên, công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống, truyền thống văn hóa, lịch sử cho thanh niên, học sinh có nơi còn hình thức, hiệu quả chưa cao; nội dung, phương pháp tuyên truyền giáo dục còn chậm đổi mới. Chính vì thế buổi Tọa đàm có vai trò quan trọng trong công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ. 

13 bài tham luận và các ý kiến phát biểu trực tiếp tại Tọa đàm đã tập trung làm rõ sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, nhà trường; thực trạng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống,truyền thống văn hóa cho sinh viên tại các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp trên địa bàn tỉnh. Đồng thời trao đổi, thảo luận và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh niên, học sinh. Qua đó, xây dựng thế hệ trẻ Việt Nam giàu lòng yêu nước, tự cường dân tộc, kiên định lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.
Thiên Thanh - Vũ Tuyển
 

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại